Actes

Actes destacats

30-1-2020

El dijous 30 de gener de 2020 tindrà lloc l'Assemblea General Ordinària a la Delegació de Les Terres de l'Ebre, a les 16:00h, en primera convocatòria i a les 17:00h. en segona.

 

L'ordre del dia serà el següent:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea Informativa Terres de l’Ebre del 14 de febrer del 2019.

2. Altes i baixes col·legials a les TE 2019

3. Justificació econòmica 2019

4. Activitats realitzades al 2019

5. Pla d'Actuació 2020

6. Informe de la Vicedegana

7. Precs i preguntes

 

Us esperem!!!

Tots els actes

Tortosa, 30/01/2020

La Delegació de Terres de l'Ebre celebrarà l'Assemblea General Ordinària el proper 30 de gener de 2020.