Compartir
1522 visitas
01
març
2019

Es convoca la primera Assemblea General Ordinària del 2019

 


Us convoquem aquest dijous 21 de març, a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc a les 17:30h en primera convocatòria i a les 18h en segona, a l’Auditori del Pati Manning (C/ Montalegre, 7, de Barcelona).

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària del passat 13 de desembre de 2018.
2. Informe de la degana: presentació del document “Recomanació Col·legial per a la confecció i presentació d’Informes Socials” i altres assumptes col·legials.
3. Donar compte de l’auditoria comptable de l’exercici 2018
4. Traspàs del resultat de l’exercici 2018 a partida de “Reserva voluntària” i aprovació, si s’escau, dels comptes anuals de l’any 2018.
5. Donar compte de la Memòria 2018
6. Varis
7. Precs i preguntes

Convocatòria Assemblea Ordinària

DOCUMENTACIÓ PER A L'ASSEMBLEA ORDINÀRIA

 

 

Si no podeu assistir, la Junta de Govern us agrairà que delegueu la representació de vot, fent arribar l’original de delegació de vot a la seu central del Col·legi mitjançant la persona en qui heu delegat (cada assistent pot portar com a màxim 8 vots delegats segons els Estatuts vigents). Us recordem que no són vàlides les signatures per fax ni escanejades.

Descarrega't el document per delegar el vot per a l'Assamblea General Ordinària

 

Compartir