Encara no t´has col·legiat?
Ubicació Online
Dates de realització
Inici: 19 gener 2023
Fi: 23 febrer 2023
Horari: 16 a 19.30
Durada: 20.00 hores
Places
Màxim: 20
Import
 • Col·legiats/des:
  160.00€
 • Col·legiats/des a l'atur*:
  128.00€
 • Precol·legiats/des:
  160.00€
 • No col·legiats/des:
  240.00€

ONLINE - Prestacions del Sistema de la Seguretat Social i de la Generalitat de Catalunya

Programa

Dates: 19, 26 de gener i 2, 9, 16 i 23 de febrer de 2023 de 16 a 19.30 i les dos darreres sessions de 16 a 19 hores

Les prestacions econòmiques de caire social són un conjunt de mesures que posen en funcionament les diferents administracions per a preveure, reparar o superar determinades situacions de infortuni o estats de necessitat concrets, que solen originar una pèrdua d'ingressos o un excés de despeses en les persones que els pateixen.

Objectius:

Les prestacions econòmiques de caire social són un conjunt de mesures que posen en funcionament les diferents administracions per a preveure, reparar o superar determinades situacions de infortuni o estats de necessitat concrets, que solen originar una pèrdua d'ingressos o un excés de despeses en les persones que els pateixen.

Un bon coneixement d’aquestes prestacions ,i dels seus drets i requisits d’accés, permeten avaluar, durant el procés de diagnòstic i intervenció social, la possibilitat d’accedir a aquest tipus mesures per part dels usuaris, donant una resposta i orientació de qualitat des de la proximitat que aporta la tasca diària.

Els canvis produïts per la situació actual, al mateix temps del caràcter canviant de les prestacions, i les aprovacions de noves prestacions, fa que sigui necessari una actualització dels requisits, i un coneixement dels nous recursos econòmics.

Continguts:

1. Característiques i definició de les prestacions econòmiques:

 • Marc legal i competències de les diferents administracions.
 • Tipologia i finalitat de les prestacions.

2. Prestacions econòmiques de l’àmbit estatal:

 • Prestacions contributives:
 • Atur contributiu/ ERTES
 • Jubilació
 • Incapacitat Temporal

 

 • Consideració de cotització efectiva
 • Prestacions de l’assegurança escolar

    Prestacions no contributives:

 • Jubilació
 • Invalidesa
 • Maternitat
 • Ingrés Mínim Vital

Incapacitat Permanent:

 • Parcial
 • Total
 • Absoluta
 • Gran Invalidesa
 • Lesions Permanent no Invalidants
 • Mort i Supervivència
 • Viduïtat
 • Prestació Temporal de viduïtat
 • Orfandat
 • Pensió a favor de familiars
 • Subsidi a favor de familiars
 • Auxili de defunció
 • Indemnització per accident de treball o malaltia professional
 • Cura de menors afectats de càncer o malalties greus
 • Risc durant l’embaràs
 • Risc durant la lactància natural
 • Naixement i cura del menor
 • Corresponsabilitat en la cura del lactant
 • Violència envers de la dona
 • Pensió de viduïtat en cas de separació, divorci o matrimoni declarat nul
 • Jubilació anticipada

    Prestacions familiars:

 • Prestació per fill/a a càrrec
 • Prestació per part múltiple
 • Prestació per naixement
 • Dins una família monoparental
 • Dins una família nombrosa
 • Quan la Mare té un grau de discapacitat del 65%
 • Prestacions assistencials:
 • Subsidi d’esgotament d’una prestació contributiva d’atur
 • Subsidi de majors de 52 anys
 • Subsidi d’emigrants retornats
 • Subsidi d’alliberats de presó
 • Subsidi de revisió de la Incapacitat Permanent
 • Subsidi de cotitzacions Insuficients
 • Subsidi Extraordinari d’atur
 • Subsidis aprovats com mesures de protecció front al coronavirus

    Programes:

 • Renda Activa d’inserció
 • Ajudes vinculades a prestacions i/o subsidis i/o programes
 • Prestacions autonòmiques vinculades a les prestacions no contributives del sistema de la seguretat social:
 • Complement de la PNC
 • Renda Garantida de la Ciutadania
 • Llei de Prestacions de la Generalitat de Catalunya

 

Metodologia:

Exposició teòrica, amb suport gràfic, a través de connexions en directe amb la docent  els dies programats de la formació.

Les connexions es realitzaran mitjançant la plataforma del TSCAT.

Import i condicions

Preu col·legiats/des:
160.00€
Preu col·legiats/des a l´atur *:
128.00€
Preu precol·legiats/des:
160.00€
Preu no col·legiats/des:
240.00€

Docents

Elsa Salgado Álvarez

Llicenciada en ciència política i sociologia.

Diplomada en Treball Social

Tècnica en gestió i resolució de prestacions del sistema de la seguretat social, i altres Administracions públiques.

Ubicació

Per a inscriure’t has d’estar registrada/registrat a la web

·        Si ja has fet amb anterioritat el registre a la pàgina web del Col·legi, clica aquí per identificar-te.

·        Si ets persona col·legiada/precol·legiada i encara no t’has registrat a la pàgina  web del Col·legi,  clica aquí.

·        Si no ets persona col·legiada/precol·legiada , per registrar-te a la pàgina web del Col·legi clica aquí.

 

El contingut d’aquesta pestanya tan sols es accesible pels inscrits al curs. Si ja estàs inscrit, conecta't
El contingut d’aquesta pestanya tan sols es accesible pel personal administratiu.

Programa

Dates: 19, 26 de gener i 2, 9, 16 i 23 de febrer de 2023 de 16 a 19.30 i les dos darreres sessions de 16 a 19 hores

Les prestacions econòmiques de caire social són un conjunt de mesures que posen en funcionament les diferents administracions per a preveure, reparar o superar determinades situacions de infortuni o estats de necessitat concrets, que solen originar una pèrdua d'ingressos o un excés de despeses en les persones que els pateixen.

Objectius:

Les prestacions econòmiques de caire social són un conjunt de mesures que posen en funcionament les diferents administracions per a preveure, reparar o superar determinades situacions de infortuni o estats de necessitat concrets, que solen originar una pèrdua d'ingressos o un excés de despeses en les persones que els pateixen.

Un bon coneixement d’aquestes prestacions ,i dels seus drets i requisits d’accés, permeten avaluar, durant el procés de diagnòstic i intervenció social, la possibilitat d’accedir a aquest tipus mesures per part dels usuaris, donant una resposta i orientació de qualitat des de la proximitat que aporta la tasca diària.

Els canvis produïts per la situació actual, al mateix temps del caràcter canviant de les prestacions, i les aprovacions de noves prestacions, fa que sigui necessari una actualització dels requisits, i un coneixement dels nous recursos econòmics.

Continguts:

1. Característiques i definició de les prestacions econòmiques:

 • Marc legal i competències de les diferents administracions.
 • Tipologia i finalitat de les prestacions.

2. Prestacions econòmiques de l’àmbit estatal:

 • Prestacions contributives:
 • Atur contributiu/ ERTES
 • Jubilació
 • Incapacitat Temporal

 

 • Consideració de cotització efectiva
 • Prestacions de l’assegurança escolar

    Prestacions no contributives:

 • Jubilació
 • Invalidesa
 • Maternitat
 • Ingrés Mínim Vital

Incapacitat Permanent:

 • Parcial
 • Total
 • Absoluta
 • Gran Invalidesa
 • Lesions Permanent no Invalidants
 • Mort i Supervivència
 • Viduïtat
 • Prestació Temporal de viduïtat
 • Orfandat
 • Pensió a favor de familiars
 • Subsidi a favor de familiars
 • Auxili de defunció
 • Indemnització per accident de treball o malaltia professional
 • Cura de menors afectats de càncer o malalties greus
 • Risc durant l’embaràs
 • Risc durant la lactància natural
 • Naixement i cura del menor
 • Corresponsabilitat en la cura del lactant
 • Violència envers de la dona
 • Pensió de viduïtat en cas de separació, divorci o matrimoni declarat nul
 • Jubilació anticipada

    Prestacions familiars:

 • Prestació per fill/a a càrrec
 • Prestació per part múltiple
 • Prestació per naixement
 • Dins una família monoparental
 • Dins una família nombrosa
 • Quan la Mare té un grau de discapacitat del 65%
 • Prestacions assistencials:
 • Subsidi d’esgotament d’una prestació contributiva d’atur
 • Subsidi de majors de 52 anys
 • Subsidi d’emigrants retornats
 • Subsidi d’alliberats de presó
 • Subsidi de revisió de la Incapacitat Permanent
 • Subsidi de cotitzacions Insuficients
 • Subsidi Extraordinari d’atur
 • Subsidis aprovats com mesures de protecció front al coronavirus

    Programes:

 • Renda Activa d’inserció
 • Ajudes vinculades a prestacions i/o subsidis i/o programes
 • Prestacions autonòmiques vinculades a les prestacions no contributives del sistema de la seguretat social:
 • Complement de la PNC
 • Renda Garantida de la Ciutadania
 • Llei de Prestacions de la Generalitat de Catalunya

 

Metodologia:

Exposició teòrica, amb suport gràfic, a través de connexions en directe amb la docent  els dies programats de la formació.

Les connexions es realitzaran mitjançant la plataforma del TSCAT.

Import i condicions

Preu col·legiats/des:
160.00€
Preu col·legiats/des a l´atur *:
128.00€
Preu precol·legiats/des:
160.00€
Preu no col·legiats/des:
240.00€

Docents

Elsa Salgado Álvarez

Llicenciada en ciència política i sociologia.

Diplomada en Treball Social

Tècnica en gestió i resolució de prestacions del sistema de la seguretat social, i altres Administracions públiques.

Ubicació

Inscripció

Per a inscriure’t has d’estar registrada/registrat a la web

·        Si ja has fet amb anterioritat el registre a la pàgina web del Col·legi, clica aquí per identificar-te.

·        Si ets persona col·legiada/precol·legiada i encara no t’has registrat a la pàgina  web del Col·legi,  clica aquí.

·        Si no ets persona col·legiada/precol·legiada , per registrar-te a la pàgina web del Col·legi clica aquí.