Consell de Deontologia

El Consell de Deontologia Professional del Col·legi s’encarrega d’assessorar a les col·legiades i col·legiats, així com a la Junta de Govern, en matèria d’ètica i deontologia professional. Principals funcions:

  • Assessorar la Junta de Govern del Col·legi en matèria de deontologia professional respecte a qüestions plantejades per les persones col·legiades, per   entitats o per ciutadans/es.
  • Proposar les actualitzacions del Codi d’Ètica i Deontològic del Col·legi, quan sigui necessari.
  • Emetre opinions, recomanacions i dictàmens respecte a qüestions d'ètica professional o sobre qüestions d'especial rellevància en l'àmbit ètic o social   que el Consell consideri adients i útils   pel conjunt de col·legiats/des.
  • Establir les normes deontològiques referides al Treball Social com a fonament del Codi d'Ètica del Col·legi de Catalunya.
  • Definir els procediments d'aplicació de les normes deontològiques i les circumstàncies en què han de regir.
  • Fer propostes a la Junta en matèria de formació i difusió de qüestions d'ètica i deontologia.
  • Informar en els procediments informatius i disciplinaris, així com de consultes relacionades amb actuacions professionals, quan la Junta de Gover ho sol·liciti.

VOLS FORMAR PART DEL CONSELL DE DEONTOLOGIA?

Fins el 21 de desembre de 2021, està oberta la convocatòria per cobrir 3 places vacants al Consell de Deontologia. Si vols ser membre d'aquest òrgan del Col·legi, presenta la teva canditatura. Més informació

 

 

VOLS FER UNA CONSULTA AL CONSELL?

Totes les col·legiades i col·legiats, així com tota la ciutadania que fa o ha fet ús dels Serveis Socials poden fer consultes al Consell de Deontologia. Ho podeu fer a través d'aquest FORMULARI

 

Membres del Consell:  

Presidenta (en funcions): Mª Mercè Rico

Secretària: Manuela Rodríguez

Vocals:
M. Urgell Poch
Mireia Soler

Codi d’Ètica i Deontològic  

El Codi d'Ètica i Deontològic no és un codi nou: correspon a l'actualització feta l’any 2000 del text del Codi d'Ètica dels Assistents Socials editat pel Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya, i aprovat en Assemblea General l'any 1989.
Des d’aleshores les professionals i els professionals de Catalunya, en el seu quefer quotidià, han actuat orientats per les normes ètiques i deontològiques contingudes en aquest codi.
Per contactar amb el Consell de Deontologia podeu enviar un correu a: conselldedeontologia@coltscat.cat
 
Referent Delegació
Rico Busquets, M. Mercè
Manresa
Aquest contingut sols és accesible pels membres de la comissió/grup. Si hi pertanys, connecta´t.

No hi ha fitxers disponibles.

Aquest contingut sols és accesible pels membres de la comissió/grup. Si hi pertanys, connecta´t.
Aquest contingut sols és accesible pels membres de la comissió/grup. Si hi pertanys, connecta´t.