Posicionaments

 

Adhesió a la declaració COCEMFE Barcelona sobre: “L'accessibilitat universal, una contribució al bé comú”

COCEMFE Barcelona, federació de l'àmbit de la discapacitat física i orgànica, ha impulsat la Declaració de Barcelona, manifest en defensa de l'accessibilitat universal i la defensa dels drets a les persones amb discapacitat, ja que tot i que s'ha avançat en matèria d'accessibilitat en els darrers anys, encara més de mig milió de persones amb discapacitat reconeguda a Catalunya segueixen trobant barreres físiques, comunicatives i socials, per accedir al mon laboral, a l’educació i la formació professional, al transport públic, al transport de rodalies de RENFE, al comerç de proximitat, a bars i restaurants, a les activitats d’oci, a la cultura, a les activitats esportives,  així com per participar en els diferents activitats que s’organitzen des del seu municipi, donat que aquests obstacles impedeixen la participació plena i efectiva de una part de la ciutadania.

Per aquesta motiu, des del Col·legi ens hem adherit a aquesta declaració amb la voluntat d’aconseguir un compromís ètic i formal per a:

  • L'aplicació de les mesures d’accessibilitat i disseny universal en tots els bens, entorns, productes i serveis.
  • Millorar la sensibilitat i la conscienciació social mitjançant les accions adequades en matèria d'accessibilitat universal.
  • Fomentar la no discriminació de les persones amb discapacitat, vetllant pel principi de igualtat d'oportunitats.
  • Aconseguir que el 4 de desembre d'aquest any 2017 tots els municipis de Catalunya compleixin amb els preceptes d'Accessibilitat Universal amb els ajustos raonables, quan allò no sigui possible.

 

Llegir declaració