Posicionaments

 

Adhesió a la Plataforma Zona Franca

Ens hem adherit a la Plataforma Zona Franca, per donar recolzament a les treballadores socials que es troben en situació d’incertesa laboral pel tancament de la presó Model.

Al llarg de 2016 i només en l’àmbit de preventius a Barcelona (la Model), les treballadores socials vam dur a terme una mitja de 2.750 intervencions amb interns, familiars i professionals externs: centres de menors, CAS de toxicomanies, CAD de disminuïts, justícia juvenil, serveis socials d’atenció primària, etc. Aquestes intervencions, no exemptes de tràmits i desplaçaments, es duien a terme dins el teixit urbà. L’allunyament dels preventius entorpirà la nostra feina.  

Veure el manifest