Posicionaments

 

Annex a les esmenes del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya a la proposta de la nova llei de RMI

Des del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya (CODTS), després d’haver aprofundit en la proposta de la nova Llei de RMI, vol manifestar el següent:

El CODTS expressa el seu rebuig a les actuals propostes de modificació de la Llei de la RMI, ja que considera que:

  • Amb l'aprovació  de les modificacions, la RMI quedarà com un ajut subjecte a disponibilitat pressupostària i deixarà de ser una prestació garantida.
  • Amb l'enduriment de les condicions d'accés, molts beneficiaris actuals deixaran de ser-ne perceptors i altres candidats no hi podran accedir, abocant a la pobresa i exclusió a molts ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

Per aquests motius, el CODTS manifesta públicament el seu posicionament de rebuig a les actuals propostes de la Llei de RMI presentades pel Govern.