Posicionaments

 

Carta Oberta de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, mostrant el nostre desacord per no haver-se debatut i aprovat els pressupostos, adreçada als grups parlamentaris

Benvolgut/da,

Li trameto aquestes paraules segons hem aprovat per unanimitat la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, reunit en sessió ordinària el proppassat 9 de juny.

Dir-li que aquest mateix escrit el remetrem també a tots els grups parlamentaris per igual, considerant que cada un dels grups és co responsable de la decisió presa.

Com a representant del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, vull mostrar-li el total desacord en que no s’hagin pogut debatre els pressupostos de l’exercici 2016 al Parlament de Catalunya.

El fet de no poder aplicar una major inversió en polítiques socials aquest any ens porta a afirmar que és un element molt negatiu per molta ciutadania que viu en precari donat el gran impacte vital que els suposa no poder gaudir d’aquests recursos socials.

També vull compartir amb vostè que som conscients que no combatrem les causes estructurals de les desigualtats encara que s’hagués aplicat el pressupost, tot i que molta ciutadania si hauria pogut gaudir d’una vida més digne. També comentar-li que la proposta de pressupostos, en cas d’haver-se debatut, podria haver tingut un caràcter clarament més social, i poder haver fet front als acords presos al ple de Pobresa, i que a dia d’avui no es podran dur a terme.

Novament li mostrem la nostra disconformitat amb el fet que li estem plantejant.

Rebi una molt cordial salutació,

Núria Carrera

Degana