Posicionaments

 

Ens sumem al Manifest "Legislar per garantir lloguers assequibles. Manifest de suport a la Proposició de llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge"