Posicionaments

 

L'Associació DMD i el Col·legi juntes impulsant el reconeixement dels Drets de la persona malalta

L’Associació Dret a Morir Dignament  i el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, hem signat un conveni per tal d’impulsar el reconeixement dels Drets de la persona malalta, així com un millor suport en els moments finals de la vida.

Concretament, s’articulen les actuacions següents:

  • Potenciar la formació i el coneixement de professionals del treball social vinculat als processos de final de vida que poden afectar a infants, adults, persones amb diversitat funcional, persones amb dependència, etc.
  • Millorar el coneixement i la formació de suport als professionals que atenen i voluntaris que acompanyen a les persones en processos de patiment i al final de la vida.
  • Millorar la formació i el coneixement de professionals del treball social, de les famílies i d’altres persones vinculades amb persones en processos de final de vida.
  • Col·laborar en l’organització d’activitats científiques dirigides a estudiants i professionals dels àmbits del coneixement compartits per ambdues entitats.
  • Propiciar la institució d’un premi als treballs re recerca universitària sobre l’acompanyament social en processos de final de vida.
  • Assessorament mutu en qüestions relacionades amb l’activitat d’ambdues entitats.
  • Intercanvi recíproc de llibres, publicacions o altres materials d’investigació i de recolzament a la formació, d’acord amb la legislació vigent que sigui d’aplicació.
  • Considerar el dret al consentiment informat i al rebuig del tractament com un dret fonamental.
  • Difondre el Document de Voluntats Anticipades (DVA) com l’actual millor eina, per assegurar el respecte a les decisions de cada persona en relació al seu procés de mort.
  • Proveir els espais per contribuir en activitats conjuntes i cessió d’espais per portar a terme activitats.