Posicionaments

 

Manifest TIAC, pacte per a la infància a Catalunya

El 19 de juliol del 2013 es va signar el Pacte per a la Infància a Catalunya per setanta agents institucionals, polítics, econòmics i socials. Una iniciativa, promoguda en principi per entitats privades i assumida, impulsada i liderada després per la Conselleria de Benestar Social. Un acord que va significar un compromís compartit i un pla estratègic.

D’aquests 70 agents signants, 21 formen part de la Taula per a la Infància i l’Adolescència de Catalunya (TIAC); és amb aquesta proporció de compromís pel qual ens en sentim responsables i volem manifestar el nostre desacord amb el seguiment que es fa del Pacte per a la Infància i l’Adolescència de Catalunya tal i com el vàrem signar el 19 d juliol del 2013. No compartim la situació actual del Pacte, ni de l’objectiu principal pel que va ser creat: el desplegament de la Llei dels Drets i de les Oportunitats en la Infància i l’Adolescència de Catalunya.

És per aquest motiu que establim un període de reflexió en les nostres responsabilitats de col·laboració institucional, fins que sigui evident una voluntat manifesta sobre els objectius i la participació consensuada entre tots els signants del Pacte.

Per aquest motiu, aquest Manifest està fet amb la voluntat de ser conseqüents amb el nostre compromís del Pacte que vàrem signar, i reivindicar la responsabilitat que varen adoptar en aquell moment les diferents Administracions públiques.

Aquí podeu llegir el manifest