Política de privacitat

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

  • COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL DE CATALUNYA
  • Domicili: C/ Portaferrissa, 18 1er 1a ,08002 Barcelona
  • E-mail: catalunya@tscat.cat
  • Telèfon: 93 318 55 93
  • NIF: Q 0869009A

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar les sol·licituds d’alta enviades a través del formulari de la web.

 

Per quant temps conservarem les seves dades?

Aquells formularis d’alta que no hagin sigut degudament formalitzats al COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL DE CATALUNYA es conservaran durant tres (3) mesos des de la seva recepció. Un cop transcorregut aquest temps les dades personals proporcionades en aquest formulari seran eliminades.

 

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

La base legal pel tractament de les seves dades és la sol·licitud d’alta del interessat a través del formulari corresponent.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No es cedirà dades a tercers, ni es transferiran fora de la Unió Europea.

 

Quins són els seus drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si al COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL DE CATALUNYA es tracten dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir, de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió, quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament, de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Així mateix, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.

El COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL DE CATALUNYA li informa que podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament segons les condicions i límits previstos en la vigent legislació, dirigint-se per escrit al COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL DE CATALUNYA, C/Portaferrissa, 18, 1r 1a, 08002, Barcelona, o bé per correu electrònic a: catalunya@tscat.cat. Així mateix, li informa que pot contactar amb el Delegat de Protecció de dades al correu dpd@coltscat.cat. En qualsevol cas, haurà d'aportar còpia del seu DNI, passaport o document equivalent. 

En cas de considerar-ho oportú, puc presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat).