Posicionaments

 

Posicionament de suport a les professionals dels Serveis Socials Bàsics

El Col·legi  vol mostrar el seu compromís i la seva aliança,  amb totes les companyes i companys dels Servies Socials Bàsics, davant de les situacions que tenen les treballadores socials en el seu dia a dia. Càrregues de feina, qüestionament de la seva professionalitat, instrumentalització per altres.

És necessari fer un gir dins dels Serveis Socials Bàsics,  des de l’escolta de  la ciutadania, així com als professionals.