Us convoquem el dimarts 26 de gener, a l’Assemblea General Ordinària online que tindrà lloc, a les 16:30h en primera convocatòria i a les 17:30h en segona. 

 

L'ordre del dia serà el següent:

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea Informativa Terres de l’Ebre del 30 de gener del 2020.
  2. Altes i baixes col·legials a les TE 2020
  3. Justificació econòmica 2020
  4. Activitats realitzades al 2020
  5. Pla d'Actuació 2021
  6. Informe de la Vicedegana
  7. Precs i preguntes

 

La inscripció a l'Assemblea és obligatòria. El mateix 26 de gener, durant el matí, rebreu un enllaç al vostre correu per poder accedir al cafè tertúlia que farem a través de la plataforma Teams.

Us esperem a totes i a tots!!!