Dates: 28 d'abril, 5 i 12 de maig de 2021 de 10 a 12 hores

Adreçat:

Professionals amb i sense responsabilitat directiva, col·laboradors en general, dels centres assistencials i d’organitzacions de l’àmbit de la salut

Objectius: 

Analitzar I comprendre el concepte de conflicte de forma operativa

Identificar els elements implicats en les situacions conflictives que es troben en l’exercici professional.

Aprendre a identificar els factors compromesos en la gestió positiva del conflicte (anàlisi de conflictivitat)

Identificar els diferents estils d’afrontament de conflicte, les seves possibles conseqüències i les alternatives d’actuació.

Programa:

L’escenari d’incertesa i l’aparició de conflictes

Estils d’afrontament i gestió de conflictes

El paper de les emocions en la gestió dels conflictes

Identificació d’habilitats i recursos per a la gestió de conflictes

Comunicació assertiva i no violenta

Tècniques i eines que ajuden a la gestió positiva de conflictes

Metodologia

Aquesta formació s’imparteix amb col·laboració de la Fundació Galatea, encarregats de desenvolupar el contingut a través de la connexió a la plataforma del TSCAT, amb els docents on realitzaran l’exposició del contingut i resolució de dubtes.