Dates: 20, 27 d'abril, 4, 11, 18 de maig de 2021

Tant la visita a domicili com l’entrevista són actes professionals que ens defineixen i hem d’estar actualitzad@s constantment en noves tècniques que permetin seguir realitzat aquestes tècniques amb noves habilitats i coneixements que ens permetin adaptar-nos a nous temps.

Aquestes tècniques requereixen d’uns elements metodològics que necessiten d’una formació professional per arribar a profunditzar en el diagnòstic tant familiar com d’aspectes de context que influeixen en la dinàmica observada. Per precisar-les com a tècniques es requereix d’un bagatge teòric, d’una capacitat professional i una consideració ètica-relacional que conferiran la finalitat d’investigació, tractament, assessorament o intervenció.

Objectius

Proveir de conceptes i eines pràctiques amb la finalitat de desenvolupar les habilitats necessàries per a la realització d’entrevistes i visites domiciliaries de qualitat.

Millorar el procediment de l’elaboració i el desenvolupament, així com augmentar l’efectivitat d’aquestes tècniques d’investigació qualitativa.

Aprofundir en les possibilitats i els límits de l’entrevista i la visita domiciliaria des del pensament sistèmic i l’anàlisi transaccional.

Crear estratègies pròpies per a la utilització d’aquestes tècniques.

Adquirir i/o augmentar les competències, habilitats i tècniques.

Programa

Bases teòriques i científiques

Dimensió històrica

Les tècniques d’investigació social qualitatives

El mètode científic

L’enfoc sistèmic:

El model ecològic social de Bronfenbrenner

L’ecomapa

El context

Tipologies de la llar

Conceptes claus

Les necessitats

La demanda

Les expectativesç

Interferències

Prejudicis

Sistemes de creences

Biaixos

Funcions de l'entrevista i la visita domiciliària

Objectius, metodologia i instruments

La planificació i el procés

Tipus i estructura

Competències, habilitats i tècniques per al professional de l'àmbit social

Noves realitats: competències, habilitats i tècniques en temps de pandèmia.

La mirada, el clima i el vincle

L’entrevista

Motivacional

La cura narrativa

L’entrevista i el procés

La visita domiciliària

L’ observació com a tècnica

Les habilitats comunicatives

Elements fonamentals de l'estructura i dinàmica familiar

Valors, mites, jerarquia, límits, dol, ritual i secrets

Cicle vital

Els actors

El pensament sistèmic. Som un nou factor en el sistema

Metodologia

El curs es durà a terme mitjançant la transmissió de coneixements, procediments i actituds per tal d’aprofundir en el SABER, EL SABER FER I EL SABER SER com a professionals de l’àmbit social. Les exposicions teòriques estaran recolzades amb els exercicis pràctics, utilitzant eines participatives i de metodologia activa. S’adequarà a les necessitats específiques de les persones participants i del servei on es treballa mitjançant la intervisió, mètode estructurat i sistematitzat per a la reflexió sobre el treball quotidià, amb l’objectiu de  disminuir la pressió emocional, conèixer les expectatives i crear estratègies pròpies per aplicar a la feina i a aquestes tècniques concretament.

La realització de la formació es realitzarà a través de connexions en directe amb la docent, els dies i dates programats, a través de la plataforma del TSCAT.