Missatge d'error

 • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 832 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
 • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 835 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
 • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 838 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
 • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 841 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
 • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 844 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
 • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 832 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
 • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 835 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
 • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 838 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
 • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 841 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
 • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 844 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
 • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 832 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
 • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 835 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
 • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 838 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
 • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 841 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
 • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 844 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
 • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 832 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
 • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 835 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
 • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 838 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
 • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 841 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
 • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 844 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
 • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 832 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
 • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 835 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
 • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 838 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
 • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 841 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
 • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 844 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
 • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 832 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
 • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 835 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
 • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 838 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
 • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 841 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
 • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 844 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
 • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 832 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
 • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 835 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
 • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 838 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
 • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 841 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
 • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 844 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
 • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 832 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
 • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 835 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
 • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 838 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
 • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 841 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
 • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 844 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
 • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 832 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
 • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 835 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
 • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 838 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
 • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 841 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
 • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 844 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).

Avantatges de col·legiar-se

Guia de serveis

En aquesta guia trobaràs tots els avantatges individuals i col·lectius que milloren l’exercici de la professió i enforteixen la nostra posició a l’hora de relacionar-nos amb tots els agents, públics i privats, que es mouen en l’entorn del benestar social.

Consulta la Guia de Serveis 

Descarrega la Guia de serveis  

Share this post

Assegurances

Assegurança de Responsabilitat Civil 

La pòlissa de responsabilitat civil obligatòria contractada pel Col·legi està inclosa en la quota col·legial. Garantim així el compliment per part de tots els col·legiats/des de la Llei 7/2006 del 31 de maig, que en el seu article 6 estableix que “els professionals titulats tenen el deure de cobrir mitjançant una assegurança de riscos la responsabilitat en què puguin incórrer a causa de l’exercici de llur professió”. 

Es garantitza la Responsabilitat Civil de l'assegurat/da pels actes propis o dels seus empleats, derivada de l'exercici de la professió de treballador/a social indicada en les condicions particulars. Als efectes d'aquesta garantia tindrà consideració d'exercici de la professió el següent

 • Planificació, projecte, càlcul, aplicació, avaluació i modificació dels serveis i polítiques socials per a grups i comunitats.
 • Aplicació d'enfocaments metòdics i aplicació de recursos i prestacions a diversos sectors de la població a nivell microsocial, social intermig i macrosocial. 
 • Qualsevol tipus d'activitat relacionada amb la informació, investigació, prevenció, assistència, promoció, mediació, planificació, direcció, avaluació, supervisió i docència en el seu àmbit professional. 
 • Activitats amb caràcter docent, així com l'assistència a Congressos i Seminaris, col·laboració en publicacions especialitzades i la participació en actes o medis de divulgació en els quals intervingui amb motiu de l'exercici de la seva professió. 
 • Amb caràcter general qualsevol activitat que realitzi l'Assegurat/da per la qual exigeixi estar en posició del títol reconegut per les autoritats espanyoles competents en matèria de treball social. 

 

Les cobertures d'aquesta assegurança de Responsabilitat Civil per l'any 2019 són:

 • Garanties: Suma assegurada 350.000 €
 • Responsabilitat Civil Explotació (inclou RC Locativa)
 • Responsabilitat Civil danys patrimonials purs i danys a documents de tercers: 60.000 € sinistre i any
 • Responsabilitat Civil Patronal (sublímit per víctima de 150.000€)
 • Inhabilitació professional: màxim 1800€ x 18 mesos
 • Defensa i Fiances  


Franquícies:

 • RC Explotació: sense franquícia
 • RC Professional: sense franquícia
 • RC Danys patrimonials purs: sense franquícia


Àmbit Geogràfic: Unió Europea

(Podeu ampliar de forma individual la suma assegurada augmentant la prima anual)


Defensa en reclamacions infundades per actes ‘dolosos’ 

La present cobertura s’estén a la defensa de l’assegurat/da fins i tot davant reclamacions infundades en què s’invoqui una conducta dolosa de l’assegurat/da. En el cas de declarar-se per sentència judicial ferma que la conducta de l’assegurat/da era dolosa, quedarà aquest/a obligat/da a reemborsar a la companyia totes les despeses satisfetes. No respondrà la Companyia de les indemnitzacions derivades d’actes dolosos ni del pagament de multes o sancions ni les conseqüències del seu impagament, imposades pels Tribunals i altres autoritats. 

Defensa contra la pèrdua de prestigi 

En aquells suposats en què l’assegurat/da sigui objecte de reclamació penal -denúncia o querella- i aquesta sigui absolutament infundada, sense cap argumentació legal, així com contra les publicacions en qualsevol mitjà de comunicació que atempten contra el bon nom de l’assegurat/da, i sempre com a conseqüència d’actes u omissions en l’exercici de la seva professió com a treballador/a social, l’assegurador exercitarà les accions oportunes contra el denunciant o querellant a l’objecte de salvaguardar el prestigi professional de l’assegurat/da.

Ampliació de les activitats 
Davant les noves activitats que poden arribar a desenvolupar algunes treballadores i treballadors socials, la pòlissa també cobreix les activitats de teràpia familiar, coaching i mentoring. 


El límit de despeses jurídiques s’estableix en 6.000€ per reclamació. Per damunt d’aquesta quantitat, les despeses seran a càrrec exclusivament de l’assegurat/da.

Per augmentar la prima anual, heu de contactar amb el Departament d'Atenció Col·legial a través del correu catalunya@tscat.cat o trucant al 93 318 55 93.

Share this post

Adreça de correu el·lectrònic

Atenent a la creixent sol·licitud per part de la col·legiatura, us comuniquem que el Col·legi ofereix a totes les col·legiades i col·legiats la possibilitat de tenir un correu personal gratuït amb domini @coltscat.cat, amb una capacitat de 5 GB.

Des del Col·legi creiem que és important que totes les col·legiades i col·legiats disposin d’un compte personal de correu electrònic amb un domini que transmeti professionalitat cara els seus contactes personals i professionals.

Per a poder sol·licitar el domini professional @coltscat.cat s’ha d’emplenar aquest formulari  i enviar-lo al correu a catalunya@tscat.cat.

 

Share this post

Biblioteca Pere Tarrés

Tots els col·legiats/des poden accedir a la Biblioteca de la Fundació Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull), ubicada al carrer Santaló 37 de Barcelona. Aquesta biblioteca està especialitzada en ciències socials i, concretament, en aquelles temàtiques afins al treball social, l'educació social, l'educació ambiental i l'educació en el lleure.

Actualment, el seu fons documental està format per 38.500 llibres, 500 col·leccions de revistes i altres materials com DVDs, CDs i revistes electròniques. Aquests documents procedeixen, en la seva majoria, dels fons originals de la Fundació Pere Tarrés i de l’ICESB però, també, de fons procedents d’altres entitats, com el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya.

Tots els col·legiats/des que ho desitgin poden formalitzar l’accés a la biblioteca presentant el seu carnet de col·legiat/da i una fotografia mida carnet.

Veure catàleg

Veure web de la biblioteca


Horari d’atenció de la biblioteca:

 • Horari d’hivern (de setembre a juny): de dilluns a divendres de 8.30 a 19.30h.
 • Horari d’estiu (Des del 19 de juny fins el 30 de juliol): de dilluns a divendres de 8.30 a 16.00h. De l'1 al 30 d'agost tancat.


Contacte:

Adreça: C/ Santaló, 37, 08021 (Barcelona)
Telèfon: 93 415 25 51
E-mail: biblioteca@peretarres.org

Website content layout

Share this post

Departament de Benestar Social i Família
Dixit
Diputació de Barcelona
Sabadell Professional
La Intercol·legial